Vessel
氣動微型磨床(表麵磨削/拋光) • 隨著您的繼續使用,高效率脫穎而出
GT-MG25-12CF GT-MG25-9CF
附錄
光滑表麵研磨拋光用頂尖工具, 從製造金屬模塑時去除刀具痕跡,達到鏡麵精加工的目的  
No.HC-80 Headcup No.RH-30 Rubber Holder No.PR PO-Ring No.LP Lap Ring
One Point
氣動微型磨床(表麵磨削/拋光) • 隨著您的繼續使用,高效率脫穎而出
GT-MG25-12CF
GT-MG25-9CF
附錄
光滑表麵研磨拋光用頂尖工具, 從製造金屬模塑時去除刀具痕跡,達到鏡麵精加工的目的
No.HC-80 Headcup
No.RH-30 Rubber Holder
No.PR PO-Ring
No.LP Lap Ring
One Point